แปรงสีฟันสำหรับเด็ก Molar Bear สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

ออกแบบมาเพื่อให้เด็กจับแปรงเองได้ถนัด
และผู้ปกครองยังคงแปรงฟันลูกได้อย่างถนัดมือ
นุ่มนวล อ่อนละมุนแต่เหงือกและฟันซี่แรกของลูก
และยังคงไว้ทุกคณสมบัติในการแปรงฟันได้สะอาดทั่วถึงทุกที่

วิธีใช้
จับลูกนอนแปรงฟัน ตั้งแต่ฟันซี่แรก
วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน
โดยขยับบแปรงสีฟันแนวนอน
แปรงซี่ละ 10-15 ครั้ง
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ผู้ปกครองต้องต้องเป็นผู้แปรง